ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об'єднання вчителів і майстрів виробничого навчання КМНВК № 2

1. Загальні положення

1.1. Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів і майстрів виробничого навчання КМНВК № 2.

1.2. Методичне об'єднання вчителів і майстрів в/н здійснює навчально-методичне забезпечення професійного навчання 10-11 класів, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників комбінату.

2. Структура та функції методичного об'єднання

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх учителів і майстрів в/н КМНВК № 2.

2.2. Методичне об’єднання  може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

2.3. Підрозділами методичного об'єднання є кафедри професій: виробничої, невиробничої сфери, автосправи.

2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання із числа найбільш досвідчених педагогічних працівників комбінату, яким за результатами атестації встановлена перша, вища кваліфікаційна категорія або найвищий посадовий оклад, за наявності стажу безпосередньої педагогічної роботи не менше 5 років. У разі відсутності голови методичного об’єднання роботою керує секретар методичного об’єднання.

2.5.  Загальний контроль за роботою методичного об’єднання  здійснює заступник директора навчально-виховної роботи.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання КМНВК № 2

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в комбінаті.

3.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного

процесу педагогічними кадрами.

3.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів комбінату.

3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти і науки України, розглядання перспективно-тематичних планів.

3.6. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8. Затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю та випускних кваліфікаційних робіт.

3.9. Підготовка та проведення конкурсів-захистів проектних робіт, конкурсів професійної майстерності, технічної творчості.

3.10. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова методичного об’єднання

4.1.   Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2.   Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.6. Вивчає та аналізує роботу методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

4.7. Створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.8. Створює медіатеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання.

4.9. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями КМНВК № 2.

4.10. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.11. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.12. Разом з заступником директора з навчально-виховної  роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом КМНВК № 2.

4.13. Звітує про роботу методичного об’єднання на  педагогічній раді комбінату.

5. Обов’язки членів методичного об’єднання

Кожен член методичного об’єднання повинен:

  • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
  • мати особисту програму професійної самоосвіти;
  • брати активну участь в розробці відкритих заходів;
  • брати участь в роботі засідань методичного об’єднання , практичних семінарах тощо;
  • кожному учаснику методичного об’єднання необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до кваліфікаційних категорій;
  • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Права членів методичного об’єднання

6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів і майстрів виробничого навчання.

7. Документація методичного об’єднання

7.1. Положення про методичне об’єднання.

7.2. Аналіз роботи за  попередній рік.

7.3. План роботи на рік.

7.4. Протоколи засідань (друковані).

7.5. Банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад.

7.6. Інструктивно-методичні документи.

7.7. Методична база розробок учителів  і майстрів виробничого навчання.

8. Керівництво діяльністю методичних об’єднань

Керівництво діяльністю методичних об’єднань здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

 

 
Вхід
Помітили помилку?

Помітили помилку, або неробоче посилання?

Виділіть текст з помилкою і натисніть клавіші Shift + Enter, відправте нам повідомлення. Ми виправимо помилку якнайшвидше.

Разом з нами
На даний момент 20 гостей на сайті