Слюсар з ремонту автомобілів

Зростання кількості автомобілів у країні спричиняє значне розширення мережі підприємств, їх технічного обслуговування й ремонту, отже, і залучення великої кількості кваліфікованих робітників.

Професійна підготовка з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» 1-2 розрядів на базі КМНВК проводиться за навчальним планом  і програмою, розробленими на основі ДС ПТО 7231 з підготовки кваліфікованих робітників з числа учнів 10-11 класів.

На основі ліцензії Міністерства освіти і науки України КМНВК № 2 має право здійснювати професійно-технічне навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації за професією «слюсар з ремонту автомобілів» з ліцензованим обсягом 60 осіб.

 

В професійно-теоретичну підготовку входить вивчення таких предметів, як спецтехнологія (слюсарна справа, будова автомобілів, технічне обслуговування автомобілів, ремонт автомобілів), допуски і технічні виміри, технічне креслення, матеріалознавство, електротехніка, охорона праці.


По завершенню навчання кожен учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою. До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в КМНВК і успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється робітнича кваліфікація «слюсар з ремонту автомобілів 1-2 розрядів».

Кабінети і майстерні КМНВК мають необхідне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення для підготовки за професією «слюсар з ремонту автомобілів», оснащені верстатами, слюсарними верстаками, інструментом для виконання різних видів робіт, пристроями,  механізмами та агрегатами автомобіля.


Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях та на робочих місцях підприємств.

Після завершення вивчення програмного матеріалу 10 класу організовується літня виробнича практика в обсязі 120 годин. Літню виробничу практику учні проходять на авторемонтних підприємствах міста та майстернях комбінату, де самостійно виконують різноманітні слюсарні роботи зі складання та розбирання вузлів і агрегатів автомобіля, комплектуючих деталей до них, роботи з технічного обслуговування та ремонту автомобілів 1-2 розрядів.

 
Вхід
Помітили помилку?

Помітили помилку, або неробоче посилання?

Виділіть текст з помилкою і натисніть клавіші Shift + Enter, відправте нам повідомлення. Ми виправимо помилку якнайшвидше.

Разом з нами
На даний момент 16 гостей на сайті