СТАТУТ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ №2 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СКАЧАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДОКУМЕНТА

1. Загальні положення

1.1. Кременчуцький  міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 2 Кременчуцької міської ради Полтавської  області (далі – КМНВК № 2), який створений в 1979 році, є правонаступником міжшкільного навчально-виробничого комбінату Автозаводської районної ради м. Кременчука Полтавської області і знаходиться у комунальній власності Кременчуцької міської ради.

Кременчуцький  міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 2 – навчальний заклад, що забезпечує потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів  у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.

1.2. Засновником (власником) КМНВК № 2 є територіальна громада м. Кременчука в особі Кременчуцької  міської  ради Полтавської області (далі – засновник).

1.3. Найменування закладу:

повна назва – «Кременчуцький міжшкільний навчально-виробничий комбінат  № 2  Кременчуцької міської ради Полтавської  області»;

скорочена назва – «КМНВК № 2».

1.4.  Юридична  адреса  КМНВК № 2:  39622,  Полтавська обл.,  м. Кременчук,

вул. Якова Петруся, буд.140.

1.5. КМНВК № 2 є юридичною особою, має рахунки в органах казначейства, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер 24827856.

1.6. КМНВК № 2 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.7. КМНВК № 2 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.8. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-       безпечні умови освітньої діяльності;

-       дотримання державних стандартів освіти;

-       дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами;

-       дотримання фінансової дисципліни.

1.9. Мова навчання в КМНВК № 2 визначена відповідно до вимог Конституції та законодавства України про мови.

 

1.10. КМНВК № 2 має право:

-       проходити в установленому порядку державну атестацію;

-       проходити в установленому порядку державну акредитацію;

-       визначати  форми,   методи  і  засоби  організації  навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

-       визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-       в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-       використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-       бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-       залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), членів, працівників навчального закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-       розвивати власну матеріальну базу.

1.11. КМНВК № 2 забезпечує реалізацію профільного навчання в основній та старшій школі.

1.12. В КМНВК № 2 створені і функціонують методичні об'єднання педагогічних працівників.

1.13. Взаємовідносини КМНВК № 2 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.14. У своїй діяльності КМНВК № 2 підконтрольний та підзвітний управлінню професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та засновнику.

 


 
Вхід
Помітили помилку?

Помітили помилку, або неробоче посилання?

Виділіть текст з помилкою і натисніть клавіші Shift + Enter, відправте нам повідомлення. Ми виправимо помилку якнайшвидше.

Разом з нами
На даний момент 11 гостей на сайті